Cijfers over vreemdelingendetentie 2021

Cijfers over vreemdelingendetentie 2021

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft een infographic gepubliceerd over vreemdelingendetentie met algemene informatie en specifieke informatie over 2021. Met pictogrammen wordt weergegeven op welke gronden mensen in vreemdelingendetentie komen en hoe zij er weer uit komen.


In 2021 zijn bijna 3000 mensen in vreemdelingendetentie geplaatst. Zij zijn te onderscheiden in twee groepen, mensen die aan de grens zijn geweigerd en mensen die in Nederland zijn aangehouden.


Dit betekent niet altijd dat er voor deze mensen zicht op uitzetting is naar het land van hun nationaliteit, het kunnen ook mensen zijn die moeten worden uitgezet naar een ander Europees land vanwege een Dublin claim.

De infographic geeft visueel weer wat vreemdelingendetentie is maar laat ook een mooier beeld van het detentiecentrum zien dan dat wij van ingeslotenen horen. Zo komt de toegang tot de buitenwereld, het activiteiten- en dagprogramma en de bezoekregeling erg royaal over, er staat bijvoorbeeld dat er een “ruime bezoekmogelijkheid” is en “onbeperkt bellen” terwijl er maar recht is op maximaal twee bezoekuren per week en er kan enkel gebeld worden tot het geld op is. Ingeslotenen krijgen €18,- zakgeld per week waarvan gebeld kan worden en boodschappen gekocht kunnen worden, telefoontjes naar de advocaat of familie in het buitenland gaan ook van dit zakgeld af. Daarnaast waren gedurende de pandemie de deuren voor twee jaar tot eenentwintig uur per dag gesloten en is het activiteiten- en dagprogramma erg beperkt. In vreemdelingendetentie mag niet gewerkt of gestudeerd worden, er is geen mogelijkheid tot het volgen van Nederlandse les of re-integratieprogramma’s want het doel van vreemdelingendetentie is uitzetting. Opvallend is ook dat er een pictogram van een man die voetbalt is geplaatst naast de tekst “uitgebreide voorzieningen voor sport” terwijl voetbal zover wij horen helemaal niet mogelijk is en er enkel een fitnessruimte is. Tot slot staat er niks over de bibliotheek, die wettelijk gezien wel verplicht is maar die niet meer aanwezig is in het detentiecentrum.

De infographic meldt dat 9% van de mensen in vreemdelingendetentie vrouw was. Vrouwen verblijven in de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist. Daar verblijven ook gezinnen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). In de GGv zijn zes woningen voor elk zes personen voor gezinnen en er zijn tien plekken voor AMV. Bijna de helft van de mensen in vreemdelingendetentie is twintiger.