Afghaans gezin in GGv Zeist in december 2019

Afghaans gezin in GGv Zeist in december 2019

Het Reformatorisch Dagblad heeft deze maand een artikel gepubliceerd over een Afghaans gezin dat in december 2019 ingesloten heeft gezeten in de Gesloten Gezinsvoorziening (GGv) in Zeist. Het gezin is niet uitgezet en verblijft momenteel weer in een asielzoekerscentrum. Uitzetting naar Afghanistan zou voor hen zeer gevaarlijk zijn aangezien een aantal gezinsleden zijn bekeerd naar het christendom. 

Het artikel laat zien hoe ingrijpend het kan zijn voor een gezin, met vijf kinderen, om opgepakt te worden uit het asielzoekerscentrum en in detentie geplaatst te worden. De bezorgdheid en de angst voor uitzetting waren groot, maar gelukkig heeft hun advocaat destijds een nieuwe asielprocedure kunnen starten. Het gezin leeft echter nog steeds in onzekerheid over de toekomst, en een van de jongste kinderen heeft last van nachtmerries door de traumatische gebeurtenis waarbij de politie het gezin vroeg in de ochtend van hun bed heeft gelicht.

Uit een onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat het plaatsen van kinderen in een gesloten setting niet goed is voor hun gezondheid en ontwikkeling, beschrijft Defence for Children (in deze nieuwsbrief vindt u tevens een uitgebreider stuk over het rapport van de VN).