minderjarige vreemdelingen

Rapport: Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie

Tien Nederlandse non-gouvernementele organisaties (NGO’s), waaronder Stichting LOS, hebben een rapport opgesteld over de implementatie van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD) in Nederland. De rapportage bevat het perspectief van het maatschappelijk middenveld op de implementatie…

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring aangenomen door de Tweede Kamer

Sinds 2015 ligt er een wetsvoorstel klaar die vreemdelingenbewaring een bestuursrechtelijk karakter zou geven, namelijk de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring. Drie jaar later, op dinsdag 19 juni 2018, is er eindelijk over dit wetsvoorstel gestemd. De wet is door de…