Uitspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Al-Showaikh tegen Nederland

Uitspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Al-Showaikh tegen Nederland

Nederland heeft het internationaal recht geschonden in de zaak van een Bahreinse asielzoeker. Hij is uitgezet en in zijn geboorteland tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (het Hof) deed afgelopen week uitspraakin de zaak van Al-Showaikh tegen Nederland. Het NRC publiceerde aan artikel waarin de zaak werd belicht. Volgens het Hof heeft het IND niet zorgvuldig genoeg onderzocht of Ali terecht vreesde voor politieke vervolging. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) stuurde in 2018 Al-Showaikh terug naar Bahrein. Op 10 augustus heeft hij asiel aangevraagd in Nederland. Al-Showaikh vreesde voor vervolging en slechte behandeling door de overheid in Bahrein. Deze vrees kwam voort uit zijn politieke activiteiten bij een oppositiegroep en religie. Een ander lid van de oppositiegroep was recent opgepakt en gemarteld. Zijn broer heeft eerder asiel aangevraagd, en gekregen, vanwege zijn politieke activiteiten in Bahrein.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wees de asielaanvraag af. Zij vonden Al-Showaikh’s verklaringen inconsistent en ongeloofwaardig. In de gespreken met de DT&V zei Al Showaikh herhaaldelijk niet te willen meewerken met zijn uitzetting naar Bahrein, omdat hij vreesde voor onmiddellijke arrestatie bij aankomst. Aan een uitzetting naar Georgië of Iran zou hij wel meewerken. DT&V dacht dat dit onmogelijk was en zette de uitzetting naar Bahrein door. In het laatste vertrekgesprek, 2 dagen voor uitzetting, werd Al-Showaikh verteld dat hij opnieuw asiel kon aanvragen. Hij maakte gebruik van deze mogelijkheid en belde zijn advocaat voor hulp. Op 20 oktober 2018 is hij naar Schiphol gebracht, waar hij werd geïnterviewd door een medewerker van de IND. Al-Showaikh legde nieuwe documenten over die hij van zijn broer in Duitsland had gekregen. Door de korte tijd sinds de aanvraag waren deze documenten nog niet uit het Arabisch worden vertaald, maar hij vertelde dat ze van het Bahreinse Openbaar Ministerie afkomstig waren en hij daarin in verband werd gebracht met een terroristische organisatie. Al-Showaikh kreeg gelijk uitspraak, de documenten konden niet worden gezien doordat ze niet origineel en vertaald waren.

Na aankomst in Bahrein is Al-Showaikh gelijk aangehouden en gevangengenomen.

Op 24 oktober heeft het Hof uitspraak gedaan in de zaak van Al-Showaikh tegen Nederland. Volgens de IND vroeg Al-Showaikh alleen asiel aan om langer te wachten met uitzetting. Volgens het Hof is dit oordeel van de IND niet acceptabel. Al-Showaikh kon moeilijk aan de documenten komen. Het feit dat de documenten niet vertaald of origineel waren leidt niet tot hun irrelevantie, met name in het licht van de andere informatie over Al-Showaikh en de algemene situatie in Bahrein. Nederland werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 50.000 euro. Al-Showaikh wordt nog steeds onder mensonterende omstandigheden vastgehouden in Bahrein. Het Hof legt staatssecretaris Eric van der Burg niet direct op om Al-Showaikh terug te halen. Wel moet de staatssecretaris gepaste maatregelen nemen om de rechten van Al-Showaikh te waarborgen.