Bezetting detentiecentrum Rotterdam mei-augustus 2020

Bezetting detentiecentrum Rotterdam mei-augustus 2020

In onze nieuwsbrief van juni 2020 schreven wij reeds over de gemiddelde bezetting in de detentiecentra in de periode januari-mei. Hieronder vindt u een grafische weergave van de gemiddelde bezetting in Detentiecentrum Rotterdam (DCR) in de periode mei tot en met augustus 2020, zoals deze maand gepubliceerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Toelichting grafiek: De capaciteit die wordt aangemerkt als ‘leeg, direct inzetbaar’ betreft plaatsen waarop justitiabelen geplaatst kunnen worden maar die op dat moment niet bezet zijn. De capaciteit die wordt aangemerkt als ‘buiten gebruik’ betreft plaatsen die niet beschikbaar zijn om justitiabelen op te plaatsen omdat ze buiten gebruik zijn gesteld in verband met onderhoud/herstel, vanwege personele redenen en/of omdat de capaciteit is aangemerkt als reservecapaciteit.

In het detentiecentrum is ook een afdeling van maximaal 62 personen die in tijdelijke hechtenis zitten, een zogenoemd ‘Huis van Bewaring’. Hier verblijft een hele andere categorie gedetineerden, namelijk personen die na het plegen van een strafbaar feit een rechtszaak afwachten. De mensen die verblijven op deze afdeling zijn echter wél meegeteld in het totaalcijfer van de gemiddelde bezetting – wat de interpretatie van deze cijfers enigszins bemoeilijkt.

Wel weten we uit andere overheidspublicaties dat op peildatum 29 februari 440 personen in vreemdelingendetentie zaten, op peildatum 25 mei 270 personen en op peildatum 28 juni waren er ongeveer 275 ingeslotenen (waarvan het grootste deel in Detentiecentrum Rotterdam, afgerond naar vijf- of tientallen). Het aantal ingesloten in vreemdelingendetentie is in de periode eind februari t/m juni afgenomen. Maar het gemiddelde uit bovenstaande grafiek doet ons vermoeden dat het aantal personen in vreemdelingendetentie weer is toegenomen in de maanden juli en augustus. Deze toename vinden wij, gezien de slechte omstandigheden vanwege lange uren in de cel en het gebrek aan zicht op uitzetting vanwege de coronacrisis, zeer ernstig.