Bijzondere gesprekken en telefoontjes in april 2020

Bijzondere gesprekken en telefoontjes in april 2020

Dit bezoek was voorafgaand aan de coronamaatregelen

Jongen (17 jaar):

Een medewerker van het Meldpunt is op bezoek geweest in DCR bij een jongen die waarschijnlijk minderjarig is.

Hij vertelde tijdens het gesprek zijn verhaal over hoe hij in Nederland terecht is gekomen. Hij is met mensenhandelaren vanuit Afghanistan naar Nederland gekomen. Hij heeft veel geld betaald om naar Engeland te gaan, maar werd in de Rotterdamse haven opgepakt. Vanaf dat moment was hij alleen en sprak helemaal geen Nederlands. Op het politiebureau vroegen ze hoe oud hij is.  De  officiële documenten stonden op zijn telefoon maar die mocht hij niet laten zien. De politie heeft hem een geboortedatum gegeven waarop stond dat hij meerderjarig is. Met als gevolg dat hij in DCR werd geplaatst op waarschijnlijk 16 jarige leeftijd. 

Een medewerker van het Meldpunt heeft op allerlei manieren geprobeerd om aan de jongen zijn documenten te komen. Zij heeft contact gezocht met zijn familie in Frankrijk. Zijn moeder heeft de documenten via de post verstuurd en die zijn veilig bij het Meldpunt aangekomen! Om de documenten zo snel mogelijk aan hem te kunnen overhandigen zijn we op bezoek gegaan. Hij was heel blij omdat hij nu eindelijk aan kon tonen dat hij minderjarig is. Het Meldpunt hoopt dat hij snel weer herenigd wordt met zijn familie!

Man (43 jaar):

In maart kreeg het Meldpunt een telefoontje van een meneer uit DCR die zich rot voelde over de manier waarop hij behandeld was.

Hij was in een isoleercel geplaatst omdat hij zich zorgen maakte om de gezondheid van een andere ingeslotene die al acht dagen niet gegeten had. Hij kon niet begrijpen dat hij gestraft werd voor het uiten van zijn zorgen: “Ik gebruikte geen geweld, ik heb geen strafbaar feit gepleegd en toch word ik gestraft.” Hij voelt zich onterecht behandeld. Wat deze gevoelens versterkte was dat hij heeft gezien dat een ingeslotene die betrapt is met contrabanden naar afdeling D is gebracht. Afdeling D is het beheersregime; daar zijn minder vrijheden dan op de andere afdelingen, maar het is wel vrijer dan isolatie. Hij vindt het onbegrijpelijk dat die persoon een minder zware straf kreeg dan hij. Het Meldpunt heeft hem geholpen bij het schrijven van een klacht en hebben deze ingediend bij de Commissie van Toezicht.