Brief aan de Tweede Kamercommissie van JenV

Brief aan de Tweede Kamercommissie van JenV

Brief aan de Tweede Kamercommissie van Justitie en Veiligheid: op woensdag 28 maart stond een Algemeen Overleg gepland van de Tweede Kamercommissie van Justitie en Veiligheid over Opvang, Terugkeer en Vreemdelingenbewaring. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie doet via een brief een aantal aanbevelingen.

Middels deze brief vraagt het meldpunt om de punten mee te nemen in het algemeen overleg van 28 maart 2018. De volgende aanbevelingen worden gedaan:

  • Het beheersregime moet worden afgeschaft.
  • Geboeid vervoer mag alleen in uiterst noodzakelijke situaties met schriftelijke motivatie.
  • Herhaalde detentie mag enkel in uitzonderlijke situaties worden toegepast en de maximale detentieduur mag nooit de 18 maanden overschrijden.
  • De termijn voor het indienen van klachten moet worden verlengd en de behandelduur moet worden ingekort.
  • Schrap de mogelijkheid tot visitatie.
  • Schrap isolatie als disciplinaire (straf)maatregel in vreemdelingenbewaring.
  • Isolatie als ordemaatregel moet alleen in uiterst noodzakelijke gevallen worden ingezet.