geboeid vervoer

Gevolgen van de inwerkingtreding van de ‘Veegwet’ voor het beklagrecht

Per 1 januari 2021 is de zogenaamde ‘Veegwet’ in werking getreden. Deze wet verandert enkele zaken voor het beklagrecht van ingeslotenen. De belangrijkste verandering is dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden verschuiven van de directeur van de inrichting naar de Minister voor Rechtsbescherming. Binnen de…

Is de Nederlandse vreemdelingenbewaring een gang naar het Straatsburgse Hof waard? Nóg een interessant artikel in het Journaal Vreemdelingenrecht

In de decembereditie van het Journaal Vreemdelingenrecht verscheen ook een artikel over de rechtspositie van personen in vreemdelingenbewaring, met de titel: ‘Is de Nederlandse vreemdelingenbewaring een gang naar het Straatsburgse Hof waard?’, geschreven door onze collega Eline van Asch. Daarin…

Reactie Meldpunt concept-wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring – de lockdown

Een lockdown is een zeer ingrijpende punitieve maatregel, niet geschikt voor vreemdelingendetentie en moet daarom niet worden ingezet. Vreemdelingendetentie is immers een bestuursrechtelijke maatregel en behoort geen punitief karakter te hebben. Het regime in vreemdelingendetentie moet volgens het initiële wetsvoorstel…