Cijfers van 2020

Cijfers van 2020

Vreemdelingendetentie

In 2020 zijn 2357 personen in vreemdelingendetentie geplaatst. Hiervan zijn volgens de Staat van Migratie 2130 personen op artikel 59 van de vreemdelingenwet vastgezet en 230 op artikel 6 (grensdetentie). Dagelijks verbleven er 299 mensen in vreemdelingendetentie.

De meest voorkomende nationaliteiten waren: Marokko (13,2%), Albanië (13,2), Algerije (10,9), Nigeria (6,2), Polen (5,1). Gemiddeld verbleven zij 50 dagen in detentie. Veruit het grootste deel was man (91,8%). Hoeveel gezinnen en alleenstaande minderjarigen (AMV) er zijn vastgezet is onbekend, de gemiddelde verblijfsduur van gezinnen was 9 dagen en van AMV’s 6 dagen. 46% van de ingeslotenen was tussen de 20 en 29 jaar oud. Gemiddelde prijs per dag per plaats in vreemdelingendetentie is €298 (in strafdetentie €284).

In de “Infographic Vreemdelingenbewaring” van de DJI wordt een mooier beeld geschetst van wat vreemdelingendetentie in werkelijkheid is. Zo staat onder meer vermeld dat voorafgaand aan de inbewaringstelling wordt getoetst of een lichter middel dan vreemdelingenbewaring volstaat, en dat ook persoonlijke omstandigheden worden meegewogen. Daarnaast zouden ingeslotenen toegang hebben tot de buitenlucht gedurende de dag en deels ook avond, een dagprogramma genieten tot 22.00 uur, zelf naar activiteiten mogen en onbeperkt kunnen bellen. 

De praktijk is echter weerbarstiger. Alternatieven voor vreemdelingendetentie lijken nauwelijks te worden ingezet en persoonlijke omstandigheden, zoals ernstige fysieke of psychische kwetsbaarheid, lijken geen grond om af te zien van inbewaringstelling. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft dan ook regelmatig contact met personen met ernstige fysieke of mentale gezondheidsproblematiek.

Bovendien zijn de rechten en vrijheden van ingeslotenen sinds maart 2020 aanzienlijk ingeperkt. Zij zitten zo’n 21 uur per dag op hun (meerpersoons)cel, met een beperkt dagprogramma. Ook ‘onbeperkt’ bellen klinkt mooier dan het is. De ingeslotenen kunnen inderdaad vrijelijk telefoneren, mits zij over voldoende financiële middelen beschikken. Wij ontvangen regelmatig belletjes van ingeslotenen die vanwege de hoge belkosten maar kort met hun familie kunnen bellen. Dit brengt veel verdriet mee. 

Uitzettingen

De onderstaande tabel laat zien dat er in 2020 minder gedwongen is uitgezet dan in 2019. In 2020 zijn 3880 mensen gedwongen uitgezet terwijl er in 2019 6570 mensen zijn uitgezet. Deze daling kan worden verklaard door de opgelegde reisbeperkingen vanwege de corona pandemie. Bij zelfstandig vertrek kun je denken aan vertrek via IOM. Niet-aantoonbaar vertrek hoeft helemaal geen vertrek te zijn, dat kan iemand zijn die een brief heeft ontvangen waarin staat dat Nederland verlaten moet worden, maar dit in praktijk niet doet. Mensen die worden vrijgelaten uit vreemdelingendetentie krijgen ook zo een brief.

Er is een top-10 van nationaliteiten die vertrekken gemaakt. Hoewel het niet heel makkelijk af te lezen is, blijken mensen met een Braziliaanse nationaliteit het meeste te zijn uitgezet. 

In de onderstaande tabel valt af te lezen hoeveel mensen met een Dublinverordening gedwongen zijn uitgezet, namelijk 740.  Daarnaast zijn er via de DT&V nog 910 mensen uitgezet naar land van herkomst of ander land. 

De DT&V zelf heeft ook een top-10 van nationaliteiten gemaakt, hieruit valt af te lezen wat de top 3 van nationaliteiten is van mensen die zijn uitgezet, namelijk Albanië, Moldavië en Brazilië.