RSJ past standaardbedragen tegemoetkomingen aan

RSJ past standaardbedragen tegemoetkomingen aan

Wanneer een beklag of beroep van een ingeslotene gegrond wordt verklaard, geldt dat de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een tegemoetkoming voor de geleden schade kan toekennen. Voor het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming hanteren zij de RSJ lijst met standaard bedragen. Deze lijst wordt per 1 augustus 2021 aangepast. Zo wordt het overzicht aangevuld met nieuwe categorieën en er wordt op alle bedragen inflatiecorrectie toegepast. De meeste tegemoetkomingen voor gegrond verklaarde klachten zijn met €2,50 verhoogd. Een onterechte plaatsing in een kale isoleercel geeft nu €12,50 per dag. 

Wij zijn blij dat er een verhoging heeft plaatsgevonden van de standaardbedragen voor een tegemoetkoming maar zijn nog steeds van mening dat deze standaard bedragen te laag liggen en geen recht doen aan de klachten van de ingeslotenen.

Zie hier het overzicht met de nieuwe bedragen.