Ingeslotenen moeten lang wachten op een uitspraak over hun tegemoetkoming

Ingeslotenen moeten lang wachten op een uitspraak over hun tegemoetkoming

Het indienen van klachten over de omstandigheden in vreemdelingendetentie gaat moeizaam en is een langdurig proces voor de ingeslotenen. Dit zorgt ervoor dat ingeslotenen pas meerdere maanden na de gebeurtenis waarover zij klagen, uitsluitsel krijgen over hun klacht. Zij dienen een klacht in bij de Commissie van Toezicht over een gebeurtenis die voor hun op dat moment urgent is en waarover zij snel een uitspraak willen. Wanneer zij pas maanden later een uitspraak ontvangen, verblijven zij vaak al niet meer in het detentiecentrum of zijn ze zelfs al uitgezet naar een ander land. De uitspraak komt niet meer op tijd om de gebeurtenis waarover is geklaagd nog te veranderen.

Zo heeft het Meldpunt contact met een beller die in december maar enkele dagen in het Detentiecentrum Rotterdam heeft gezeten voordat hij werd uitgezet naar Duitsland. Er zijn voorafgaand aan zijn uitzetting meerdere dingen misgegaan waarover wij namens hem een klacht hebben ingediend. Deze klachten zijn pas eind februari besproken op zitting waarna hij vervolgens nog een volledige maand heeft moeten wachten op de gegrondverklaring van deze klachten. In de uitspraak stond dat de hoogte van zijn tegemoetkoming zal worden vastgesteld nadat de directie hierover gehoord is. Het is inmiddels 4 maanden later en wij krijgen nog steeds te horen dat de hoogte van de tegemoetkoming nog niet bekend is en dat de uitspraak momenteel bij de secretaris ligt. 

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij ook al over het het moeizame klachtproces voor ingeslotenen wanneer zij een klacht hebben ingediend bij de Commissie van Toezicht over de omstandigheden in vreemdelingendetentie. Naast dat zij eerst erg lang moeten wachten op een uitspraak over hun zaak en de eventuele tegemoetkoming, gaat de directie van het detentiecentrum ook vaak nog tegen deze uitspraak in beroep waardoor de nieuwe behandeling weer enkele maanden in beslag neemt. Het Meldpunt pleit daarom ook voor een korter en toegankelijker klachtproces waarbij ingeslotenen geen maanden meer hoeven te wachten op hun uitspraak.