Compensatie na klacht over aanwezigheid DV&O bij doktersbezoek

Compensatie na klacht over aanwezigheid DV&O bij doktersbezoek

Eind 2018 heeft Meldpunt Vreemdelingendetentie namens een ingeslotene een klacht ingediend over het feit dat het personeel van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) aanwezig was bij zijn doktersbezoek in het ziekenhuis. De klager vertelde ons dat hij zich hierdoor onveilig voelde omdat het personeel van de DV&O zo vertrouwelijke informatie over hem te weten kwam. Ook ging de klacht over de manier waarop hij naar het ziekenhuis is vervoerd. Hij werd namelijk geboeid, waardoor hij zich behandeld voelde als een crimineel. De Commissie van Toezicht oordeelde voor beide klachten dat ze niet gegrond zijn. Naar aanleiding van deze uitspraak is het Meldpunt namens klager in beroep gegaan. De beroepscommissie (RSJ) heeft het beroep gegrond verklaard. De RSJ oordeelde dat de aanwezigheid van de DV&O bij het doktersgesprek van klager niet noodzakelijk gelet op de veiligheid en daarmee onrechtvaardig. Klager heeft een financiele compensatie ontvangen omdat zijn privacy geschonden is.