DV&O

Gevolgen van de inwerkingtreding van de ‘Veegwet’ voor het beklagrecht

Per 1 januari 2021 is de zogenaamde ‘Veegwet’ in werking getreden. Deze wet verandert enkele zaken voor het beklagrecht van ingeslotenen. De belangrijkste verandering is dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden verschuiven van de directeur van de inrichting naar de Minister voor Rechtsbescherming. Binnen de…