De Nationale Ombudsman verschilt van mening met de staatssecretaris over vreemdelingenbewaring

De Nationale Ombudsman verschilt van mening met de staatssecretaris over vreemdelingenbewaring

De ombudsman maakt opnieuw zijn zorg en teleurstelling kenbaar over de reacties van de staatssecretaris op zijn rapport van begin 2020.

In februari 2020 heeft de Nationale Ombudsman een rapport uitgebracht over vreemdelingendetentie. Hierover schreven wij al in onze nieuwsbrief van die maand. Op 11 september heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, hierop gereageerd.

De Nationale Ombudsman leest daarin dat de staatssecretaris zijn aanbevelingen niet overneemt. De meningen verschillen dus over de manier waarop een veilige omgeving kan worden bereikt in vreemdelingenbewaring. Op 11 december heeft de Ombudsman de Tweede Kamer hierover geïnformeerd en de ombudsman heeft de staatssecretaris laten weten “graag met haar in gesprek te blijven over een ieders belang bij behoorlijke vreemdelingenbewaring”.

De belangrijkste aanbevelingen in het rapport van de Ombudsman waren:

  • Zorg voor een zinvolle dagbesteding voor vreemdelingen. Geef hen bijvoorbeeld de mogelijkheid werk te verrichten of een kortlopende opleiding te volgen die ook waardevol is bij terugkeer in het land van herkomst;
  • Pas de accommodatie aan zodat die past bij het bestuursrechtelijke karakter van vreemdelingenbewaring en bied vreemdelingen de mogelijkheid voor verblijf in een eenpersoonscel;
  • Wees uiterst terughoudend met het plaatsen van vreemdelingen in afzondering;
  • Pas afzondering als strafmiddel niet langer toe als een vreemdeling een meerpersoonscel weigert;
  • Zorg voor standaard medisch toezicht bij alle gevallen waarin een vreemdeling in afzondering zit.

De Ombudsman vroeg voornamelijk aandacht voor de langdurige isolatie als straf voor het weigeren van een meerpersoonscel (MPC). Isolatie zou volgens hem niet als straf moeten dienen, vanwege de schadelijke gevolgen voor ingeslotenen.