Werkdruk gevangenispersoneel sterk toegenomen in Nederland

Werkdruk gevangenispersoneel sterk toegenomen in Nederland

‘Het gevangenispersoneel in Nederland gaat gebukt onder een hoge werkdruk en voelt zich vaak onveilig’, zo blijkt uit onderzoek van de SP. De SP heeft 10 jaar geleden een zelfde onderzoek afgenomen onder gevangenispersoneel in heel Nederland. Vergeleken met toen zijn de problemen alleen maar groter geworden.

Waar 10 jaar geleden al  duidelijk werd dat de werkdruk te hoog lag, geeft 80% van de respondenten aan dat de werkdruk nu nog hoger ligt. Volgens 90% van de respondenten hebben bezuinigingen geresulteerd in een verhoogde werkdruk, waardoor de kwaliteit van het werk onder druk staat. Door het tekort aan personeel en het gebruik van meerpersoonscellen ligt de werkdruk zo hoog dat werknemers te weinig tijd hebben om hun taken voldoende te kunnen uitvoeren. Dit gaat volgens de medewerkers ten koste van de veiligheid binnen de gevangenissen en bij resocialisatie in de samenleving.

SP-kamerlid Van Nispen roept op om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van meerpersoonscellen om zo de werkdruk te verlagen. Ook stelt hij voor om meer te investeren in personeel.

Het Meldpunt is ook van mening dat het verplicht gebruiken van meerpersoonscellen moet worden gestopt, zeker in vreemdelingendetentie, omdat het ook voor veel extra stress zorgt voor ingeslotenen zelf. Tot op heden is het weigeren van meerpersoonscellen reden om mensen wekenlang in isolatie te plaatsen, met nog minder tijd buiten de cel dan normaal – wat vanwege corona maatregelen overigens sowieso erg weinig is.

Lees hier het artikel van de Volkskrant over het onderzoek van de SP.