Persoonlijk verhaal: geboeid vervoer en geen medische privacy

Persoonlijk verhaal: geboeid vervoer en geen medische privacy

Het Meldpunt heeft regelmatig contact met meneer H., die al sinds begin dit jaar in het detentiecentrum Rotterdam verblijft. Voor behandeling van een complexe botbreuk moest hij vanaf halverwege februari bijna wekelijks naar het ziekenhuis om een specialist te zien. Dat gebeurt met een busje van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O). Iedere keer als ze vertrekken of bij het ziekenhuis aankomen wordt hij geboeid. Met medewerkers van DV&O aan weerszijden en zijn handen geboeid moet Meneer H. dan door de gangen van het ziekenhuis lopen naar zijn afspraak.

Hij voelt zich elke keer slecht behandeld en vernederd. Hij heeft het gevoel dat mensen in het ziekenhuis met afkeer naar hem kijken, alsof hij een crimineel is. Het Meldpunt helpt hem bij het indienen van klachten hierover.

De DV&O is verantwoordelijk voor het vervoer van ingeslotenen naar het ziekenhuis. Zij horen samen met de directie van het detentiecentrum een individuele afweging te maken, om te beslissen of het noodzakelijk is om een ingeslotene geboeid te vervoeren. Het is wettelijk alleen toegestaan om mensen in detentie geboeid te vervoeren wanneer dit noodzakelijk is voor de veiligheid of de openbare orde. Meneer H. heeft al meerdere keren aangegeven dat hij zich niet zal verzetten en dat hij er totaal geen belang bij heeft om te proberen te vluchten. Hij heeft zich in het verleden niet agressief gedragen. Hij heeft veel baat bij de behandeling en wil graag dat die goed verloopt, onder meer omdat hij nauwelijks kan eten tot op dit moment. Toch worden er systematisch vrijheid beperkende middelen gebruikt wanneer hij naar het ziekenhuis gebracht wordt. Zelfs tijdens een operatie van meneer werden de boeien niet afgedaan.

Daarnaast wordt de medische privacy van meneer H. ook stelselmatig geschonden. Tijdens de gesprekken tussen meneer H. en zijn arts blijven de medewerkers van DV&O aanwezig in de behandelkamer. Zelfs wanneer meneer H behandeld en geopereerd wordt, krijgt hij niet de medische privacy waar hij recht op heeft.

Een kwalijke zaak, vinden wij. Ingeslotenen hebben in het verleden regelmatig gelijk gekregen bij klachten over geboeid vervoer. Helaas leidt dat niet tot een ander beleid: vooral DV&O lijkt de uitvoeringspraktijk van het geboeid vervoer niet aan te willen passen op wat de wet en de toezichthouders daarover zeggen.