Detentieschade rapport Denemarken

Detentieschade rapport Denemarken

Er is een nieuw Deens rapport gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de schade die detentie kan aanrichten. Volgens het rapport is detentie een ingrijpende vorm van vrijheidsontneming, met negatieve consequenties voor mensen zonder verblijfsvergunning. In dit rapport wordt gezegd dat het tijd is voor koersverandering. Het rapport is stellig, mensen zonder verblijfsvergunning zouden niet bestuursrechtelijk gedetineerd mogen worden. Er zijn al eerder kritieken geuit op de Deense regering door het Comité ter voorkoming van foltering, maar deze hebben nog niet tot politieke veranderingen geleid in Denemarken.

Volgens de cijfers van Eurostat, waar gebruik van is gemaakt in het rapport, is er geen verband tussen het gebruik, de duur en de frequentie van detentie en vrijwillige terugkeer. Het tegenovergestelde effect is wel te zien: tussen 2018 en 2019 verhoogde Griekenland het aantal detenties van 32.000 naar 58.000, maar het aantal vrijwillige terugkeer daalde daardoor met 3.000.

Het Deense rapport komt sterk overeen met hoe wij over vreemdelingenbewaring denken. Er wordt sterk benadrukt dat het een ineffectieve manier is om ongedocumenteerden uit te zetten en dat er alternatieven moeten worden gezocht.