rapport

RSJ doordenkt vijf verschillende coronascenario’s met mogelijke maatregelen binnen detentie

In het rapport ‘Coronascenario’s doordacht: Handreikingen voor noodzakelijke keuzes’ wordt de invloed van vijf verschillende coronascenario’s op ingeslotenen doordacht. Dit rapport is geschreven door Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Gezondheidsraad, Raad van State, Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Volksgezondheid…

WHO pleit voor een menselijker vreemdelingendetentie beleid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wilt een menselijker beleid voor vreemdelingendetentie. Ook pleiten zij voor het vaker gebruiken van alternatieven voor vreemdelingendetentie bij landen die lid zijn van de Europese Unie (EU). Dit staat in hun nieuwe rapport.  Het rapport besteed aandacht…

Detentieschade rapport Denemarken

Er is een nieuw Deens rapport gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de schade die detentie kan aanrichten. Volgens het rapport is detentie een ingrijpende vorm van vrijheidsontneming, met negatieve consequenties voor mensen zonder verblijfsvergunning. In dit rapport wordt gezegd dat het tijd…