Geen plek voor racisme en discriminatie in detentie

Geen plek voor racisme en discriminatie in detentie

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming wil racisme en discriminatie in detentie voorkomen. Dit is bekend gemaakt in hun adviesprogramma voor 2022. Het programma beschrijft alle thema’s waarover de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming advies zal geven. In het voorjaar van 2022 willen ze dan ook een advies publiceren over racisme en discriminatie in detentie.

Dit advies loopt door vanuit het adviesprogramma 2021. De Raad ziet het als zijn taak om de situatie rondom discriminatie en racisme aan te kaarten bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Vandaar dat de Raad op eigen initiatief een advies zal uitbrengen over deze onderwerpen. Er wordt vooral gefocust op de manier waarop ingeslotenen worden behandeld door het personeel. Dit is belangrijk voor een goed leefklimaat in de detentiecentra.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming geeft advies over wetgeving en beleid met betrekking tot de uitvoering van straffen en maatregelen, zoals vreemdelingendetentie. Hiervoor beroept de Adviescommissie zich vooral op literatuurstudies, en gesprekken met experts uit de praktijk en organisaties. Helaas heeft Meldpunt Vreemdelingendetentie nog niet kunnen samenzitten met de Adviescommissie. Op dit moment verwachten we dus geen adviezen over vreemdelingendetentie in het bijzonder. Meldpunt Vreemdelingendetentie hoopt in de toekomst ook de Adviescommissies bij te staan, zodat er kan worden nagedacht over vreemdelingendetentie en belangrijke thema’s zoals isolatie. Wij zullen de publicatie van dit advies nauw in de gaten houden.