Directie detentiecentrum reageert op coronaklachten

Directie detentiecentrum reageert op coronaklachten

In oktober heeft het Meldpunt 26 ingeslotenen ondersteund bij het indienen van klachten tegen de maatregelen die het Detentiecentrum Rotterdam heeft genomen om coronabesmettingen tegen te gaan. Afgelopen maand is de eerste van deze klachten besproken op zitting, waarbij de directie van DCR de mogelijkheid kreeg om een verweer in te dienen. 

De directie stelde allereerst dat de ingevoerde maatregelen algemeen beleid zijn, waar zij enkel uitvoering aangeven. Daarna ging zij inhoudelijk in op de klachten. De directie stelt dat het feit dat ingeslotenen niet voldoende afstand kunnen houden van elkaar, en van het personeel, geen extra gezondheidsrisico’s oplevert. Dit aangezien nieuwe ingeslotenen bij aankomst eerst 8 dagen in quarantaine worden geplaatst en het personeel niet langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de ingeslotenen komt. Daarnaast vindt de directie dat het niet noodzakelijk is om handzeep te verstrekken aan de ingeslotenen, omdat handen een onderdeel van het lichaam zijn en bodywash daarom volstaat. Het feit dat de Commissie van Toezicht (CvT) in juli al heeft opgedragen tot een nieuwe beslissing hierover, legt de directie naast zich neer.

Verder ging de klacht in op het mondkapjes beleid van het DCR. Het is uit veiligheidsoverwegingen nog steeds verboden voor ingeslotenen om een mondkapje te dragen. Volgens de directie dragen daarom alle medewerkers sinds 8 oktober een mondkapje om zo de ingeslotenen te beschermen. Echter, wij ontvangen verschillende meldingen dat niet alle bewakers een mondkapje dragen wanneer ze dat wel zouden moeten doen.

Ook ziet de directie geen noodzaak om ingeslotenen voor en na gebruik zelf de sportapparatuur te laten schoonmaken. Volgens de directie levert het geen extra gezondheidsrisico’s op voor de ingeslotenen wanneer dit pas na het gebruik van een groep van een afdeling gebeurt, aangezien deze ingeslotenen samen op een afdeling zitten en daar samen activiteiten volgen. Tenslotte zegt de directie dat ingeslotenen geen recht hebben om de keuken te kunnen gebruiken en dat zij daarom ook niet dat in dat recht geschonden of ingeperkt kunnen worden.

Het Meldpunt heeft namens klager weer inhoudelijk op dit verweer kunnen reageren en wacht nu de uitspraak van de CvT af. Wij hopen dat klager in het gelijk wordt gesteld en dat de directie wordt opgedragen om betere maatregelen te nemen om verspreiding van het virus in DCR te voorkomen.