Meneer G. om onduidelijke redenen in isolatie geplaatst en daarbij te hard aangepakt

Meneer G. om onduidelijke redenen in isolatie geplaatst en daarbij te hard aangepakt

Het Meldpunt heeft deze maand intensief contact gehad met meneer G. Hij zat op kerstavond al meerdere dagen in isolatie vanwege een discussie met de bewaking van Detentiecentrum Rotterdam (DCR) twee dagen daarvoor. Hij voelt zich ernstig tekort gedaan en zelfs mishandeld, omdat het detentiepersoneel bij de overplaatsing geen rekening hield met zijn kwetsbare en pijnlijke schouder. Wij assisteren hem bij het indienen van een klacht over deze isolatieplaatsing.

Hij vertelt ons dat de aanleiding was dat hij en zijn celgenoot gescheiden wensten te worden, niet vanwege onmin maar omdat meneer G snurkt en zijn celgenoot daar elke nacht veel last van had. Daar werd niet op ingegaan door het personeel van DCR, ook niet na meerdere verzoeken. Er ontstond een discussie met bewakers, waar meneer G zich naar eigen zeggen nauwelijks mee heeft bemoeid. Vervolgens werd aan hem en zijn celgenoot medegedeeld dat ze apart naar een isoleercel zouden worden verplaatst.

Meneer G lijdt aan epilepsie. Ook heeft hij al langere tijd veel pijn in zijn schouder. Hij zou op doktersadvies een MRI scan krijgen in december, om te zien of een operatie nodig was. Ondanks dat hij dit kenbaar maakte aan de bewakers die hem op kwamen halen werd zijn arm op zijn rug geforceerd. Tot overmaat van ramp kreeg hij een epileptische aanval. Ze hebben hem toen naar de isoleercel gedragen, half buiten bewustzijn, aan armen en benen. Dat forceerde zijn arm nog verder.

Hij heeft geen brief met beschikking gekregen over zijn isolatie, zoals is voorgeschreven, en ook geen gelegenheid tot een gesprek met de directeur, wat wel mogelijk moet zijn. Daarom bleef het voor hem onduidelijk wat de directe aanleiding was voor zijn isolatie.

In de dagen daarna ervoer hij veel pijn aan zijn schouder. Na meermaals aandringen kwam er in de nacht van eerste kerstdag een dokter die zijn klachten serieus nam, nadat hij opnieuw een epileptische aanval had gehad. Hij kreeg een stevige morfine-achtige pijnstiller voorgeschreven en de dokter instrueerde hem op een cel met celgenoot te plaatsen, zodat die hem in de gaten zou kunnen houden bij epileptische aanvallen.

Een heel serieus verhaal. Helaas is het wettelijk nauwelijks mogelijk om een klacht in te dienen tegen de manier van bejegenen door detentiepersoneel. Uiteraard gaan we toch proberen om dit samen met hem aanhangig te maken en hier aandacht voor te vragen. Ook gaan we kijken hoe hij de medische aandacht kan krijgen krijgen die hij nodig heeft.