General Comment

General Comment

Het Comité voor Migrantenwerkers van de Verenigde Naties is bezorgd over het toenemende gebruik van vreemdelingendetentie in verschillende delen van de wereld. Het Comité heeft om deze reden op 24 September de General Comment 5 aangekondigd. Een General Comment geeft een nadere uitleg aan staten over de toepassing van bepaalde artikelen uit verdragen.

Het Comité roept staten op om het gebruik van vreemdelingendetentie te verminderen. Het Comité wil dat staten meer investeren in alternatieven voor detentie, die minder beperkend en schadelijk zijn. In de General Comment benadrukt het Comité de nadelige effecten op gezondheid en persoonlijke integriteit van migranten door detentie. Het Comité benadrukt ook dat migratie geen misdrijf is en dat staten migranten daarom niet mogen behandelen als criminelen. Volgens hen draagt het opsluiten van ongedocumenteerden enkel bij tot meer discriminatie en haat tegen migranten.

Het Comité bespreekt in de General Comment nog een aantal thema’s, zoals isolatie en kwetsbaarheid. Isolatie in detentie is schadelijk en volgens het Comité niet geschikt voor migranten, vanwege hun vaak traumatische verleden. In 2020 hebben wij samen met Amnesty International en Dokters van de Wereld een rapport geschreven over isolatie in vreemdelingendetentie en hebben wij dan ook gevraagd om isolatie te schrappen als maatregel.

Wij zijn van mening dat vreemdelingendetentie niet thuishoort in onze samenleving. De opsluiting van mensen die op zoek zijn naar een beter leven moet stoppen. Deze General Comment kan een beetje gerechtigheid brengen. Daarom juichen we de inspanningen van het Comité toe en zijn wij hoopvol over het toekomstige verloop.