Senegalese ingeslotene onterecht in vreemdelingendetentie

Senegalese ingeslotene onterecht in vreemdelingendetentie

Op dit moment is er geen zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn voor Senegalese ongedocumenteerden. Al sinds het begin van de coronapandemie is er geen contact meer geweest de Senegalese overheid. Een samenwerking met de Senegalese overheid is nodig om een persoon uit te kunnen zetten.

Een Senegalese ingeslotene heeft onterecht in vreemdelingendetentie gezeten. Hiervoor zal deze persoon een schadevergoeding van € 4300,- ontvangen. Dit heeft de Rechtbank van Den Haag op 10 september 2021 besloten.

Het werd de ingeslotene kwalijk genomen dat hij geen actie ondernam om een laissez-passer te verkrijgen, om zo terug te kunnen keren naar Senegal. Het lijkt de Rechtbank echter niet waarschijnlijk dat de ingeslotene dit zal lukken, omdat het de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ook niet lukt om in contact te komen met de Senegalese autoriteiten. Wanneer de autoriteiten uit het land van herkomst niet bereid zijn om mee te werken aan het uitdelen van laissez-passers, kan het een ingeslotene niet langer verplicht worden om mee te werken aan zijn uitzetting. Als er geen zicht is op uitzetting kan een ongedocumenteerde niet langer in vreemdelingendetentie gehouden worden. Dit heeft de Rechtbank dan ook bevestigd met deze uitspraak.