Goed nieuws: een uitspraak van de Raad van State leidt tot vrijlating van Marokkaanse ingeslotenen

Goed nieuws: een uitspraak van de Raad van State leidt tot vrijlating van Marokkaanse ingeslotenen

We zijn blij dat we soms ook goed nieuws te kunnen melden in onze nieuwsbrief. In dit geval is het goede nieuws dat ongedocumenteerden met een Marokkaanse achtergrond begin deze maand zijn vrijgelaten uit vreemdelingendetentie. Het was een groep die vaak erg lang in vreemdelingendetentie zat. En dat is niet meer mogelijk – in ieder geval niet zolang het de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) niet lukt om deze mensen daadwerkelijk uit te zetten. De Raad van State (RvS) heeft hierover een uitspraak gedaan op vrijdag 2 april. In de dagen erop zijn vermoedelijk zo’n 80 ingeslotenen vrijgelaten met vermeend Marokkaanse nationaliteit. Alle mensen op wie dit betrekking had waar wij contact mee onderhielden zijn in ieder geval vrijgelaten.

De situatie van Marokkanen zonder verblijfsvergunning in Nederland is al lange tijd schrijnend, omdat het vaak voorkomt dat ze bijna zes maanden in vreemdelingendetentie worden geplaatst – soms meerdere keren over een periode van een paar jaar. En dat terwijl al heel lang duidelijk is dat uitzettingen naar Marokko niet of nauwelijks worden gerealiseerd. Dat komt omdat Marokkaanse consulaten in Nederland geen tijdelijke reisdocumenten verstrekken als de Dienst Terugkeer & Vertrek daarom vraagt. De DT&V heeft in de afgelopen anderhalf tot twee jaar geen enkele keer terugkeer naar Marokko kunnen bewerkstelligen, en toch verlengde de dienst elke maand de detentie van de personen die ze daarheen uit wilde zetten. De standaardprocedure was dat de rechter na zes maanden alsnog vaststelt dat de terugkeerpogingen vruchteloos waren en de betreffende persoon moet worden vrijgelaten. Terwijl dat van te voren al duidelijk is voor alle betrokkenen. Gelukkig ziet de hoogste bestuursrechter nu ook in dat er geen enkele reden is om mensen zes maanden vast te zetten in vreemdelingendetentie terwijl er totaal geen zicht is op uitzetting.