In gesprek met de Dienst Vervoer & Ondersteuning

In gesprek met de Dienst Vervoer & Ondersteuning

Op 25 januari vond er een gesprek plaats tussen het Meldpunt Vreemdelingendetentie en de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) over de nieuwe beklagcommissie en de rol van de DV&O bij uitzettingen. Hierdoor is onder andere bekend geworden dat de DV&O ook uitzettingen uitvoert over land en dat er een wachtruimte is ingericht in het Justitieel Complex van Schiphol.

Sinds januari 2021 heeft de DV&O een eigen beklagcommissie. Hier kunnen ingeslotenen klagen over het vervoer naar verschillende locaties. Er kan geklaagd worden over het onderzoek aan kleding of lichaam, over het gebruik van geweld of geweldsmiddelen tijdens het vervoer, of over de toepassing van vrijheidsbeperkende middelen tijdens het vervoer. De DV&O geeft aan het afgelopen jaar ongeveer 4 à 5 klachten te hebben ontvangen, waaronder 1 afkomstig van Meldpunt.

Ook blijkt dat de DV&O in opdracht van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) uitzettingen over land plaats laat vinden met een daarvoor ingerichte, neutrale, bus. Opmerkelijk aan deze uitzettingen is het feit dat een bestuurder of bijrijder zijn geweldsbevoegdheden verliest buiten de grens van Duitsland en landen binnen de Benelux, wanneer dit niet op voorhand wordt aangevraagd. Hoe hiermee omgegaan wordt in de praktijk, blijft onduidelijk.

Een punt van aandacht voor de DV&O was enige tijd het precies op tijd afzetten van de persoon die uitgezet zou worden bij de Koninklijke Marechaussee (Kmar). Dit was in enkele gevallen lastig, waardoor de DV&O nu een ruimte heeft ontwikkeld in het Justitieel Complex van Schiphol. Hier kan de persoon die uitgezet wordt wachten onder toezicht van iemand van de DV&O.