Mogelijkheid voor het afnemen van een onvrijwillige PCR-test

Mogelijkheid voor het afnemen van een onvrijwillige PCR-test

Voormalig Staatssecretaris Broekers-Knol onderzoekt momenteel of PCR-testen verplicht kunnen worden afgenomen, om ongedocumenteerden gedwongen uit te zetten. Op het moment gaan sommige uitzettingen namelijk niet door, omdat ongedocumenteerden het afnemen van een PCR-test weigeren. De staatssecretaris onderzoekt nu hoe een PCR-test in deze situaties toch gedwongen afgenomen kan worden. Dit laat zij weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Er wordt gekeken naar de juridische en praktische haalbaarheid van het creëren van een wettelijke grondslag om ongedocumenteerden gedwongen te laten testen op het coronavirus. De staatssecretaris geeft aan dit te doen door onder andere gesprekken te voeren met Europese landen, die deze wetgeving al hebben ingevoerd. Er zal een zware proportionaliteitsafweging gemaakt moeten worden, omdat artikel 11 van de Grondwet (onaantastbaarheid van het lichaam) niet geschaad mag worden door deze maatregel.

De staatssecretaris verwacht eind januari 2022 meer duidelijkheid te kunnen geven over deze verkenning. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie zal deze verkenning nauwlettend in de gaten houden. Wij vinden in ieder geval dat deze gedwongen testen niet toegestaan mogen worden, omdat ook dit weer een extra inbreuk zal zijn op de lichamelijke integriteit van ingeslotenen.