Kabinet-Rutte IV wil meer inzetten op terugkeer

Kabinet-Rutte IV wil meer inzetten op terugkeer

Het nieuwe kabinet benadrukt dat zij zullen inzetten op terugkeer van ongedocumenteerden door meer te begeleiden, de meldplicht aan te scherpen, en opvang altijd te richten op terugkeer. Dat schrijven ze in het coalitieakkoord dat op 15 december werd gepubliceerd. Het doel is om migratie meer gestructureerd te laten verlopen en ongewenste migratie te beperken. Vreemdelingendetentie wordt er niet in vermeld, maar één ding is duidelijk, het kabinet wil het terugkeerbeleid verder aanscherpen.

Op vlak van migratie zegt het kabinet een rechtvaardig en humaan migratiebeleid te zullen gaan nastreven, maar benadrukt ze dat ongedocumenteerden die onrechtmatig in Nederland verblijven moeten terugkeren naar hun land van herkomst of een ander land. 

Het kabinet is van mening van ongedocumenteerden tijdens hun uitzetting vaak onvoldoende medewerking tonen. Om deze reden willen zij het tegenwerken van terugkeer en vertrek tegengaan. Hoe zij dit willen doen, is nog af te wachten. Hoewel er nu geen concrete plannen worden gemaakt, is duidelijk dat het kabinet voor doel heeft om meer gebruik te maken van vreemdelingendetentie, om zo meer uitzettingen mogelijk te maken.