Klacht over isolatie en samenwerking met PILP

Klacht over isolatie en samenwerking met PILP

Al enige tijd werken wij samen met PILP-NJCM. Het Public Interest Litigation Project (PILP) is onderdeel van het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). PILP verkent de mogelijkheden van strategisch procederen in Nederland. Op deze manier proberen zij sociale, politieke of juridische veranderingen teweeg te brengen.

In september 2020 publiceerden het Meldpunt in samenwerking met andere organisaties een rapport over isolatie in vreemdelingendetentie. Hieruit blijkt dat de wetgeving, beleid en praktijk omtrent isolatie nauwelijks zijn verbeterd. Het gebruik van isolatie in vreemdelingendetentie is de afgelopen jaren zelfs toegenomen. Dit ondanks de risico’s die isolatie met zich meebrengt.

Het PILP-NJCM heeft om deze reden samen met het Meldpunt en andere betrokkenen een model-klacht en een opiniebrief geschreven voor klachtenprocedures bij de CvT en de RSJ. In de modelklacht wordt de rechtmatigheid van de toepassing van isolatie-bepalingen uit de Pbw aan de orde gesteld.

Zo wordt ingegaan op de schadelijke effecten van isolatie en het bestuursrechtelijke karakter van vreemdelingendetentie. Hiermee wordt benadrukt dat het toepassen van isolatie, een zeer vergaande, ingrijpende en schadelijke strafmaatregel is en niet past binnen het bestuursrechtelijke karakter van vreemdelingendetentie. Daarnaast wordt uitgelegd hoe isolatie als strafmaatregel in vreemdelingendetentie in strijd is met, ten eerste, het verbod op foltering of vernederende behandeling of bestraffing en, ten tweede, het fundamentele recht op privéleven.

Afgelopen maand hebben wij zo’n klacht over het plaatsen van iemand in een isoleercel geschreven en ingediend aan de hand van de model-klacht die PILP heeft opgesteld. Wij werden door iemand uit het DCR gebeld dat hij voor acht dagen in isolatie was geplaatst. Het plaatsen van personen in isolatie is een van de maatregelen die wij als Meldpunt zo snel mogelijk willen laten verdwijnen. We zullen u op de hoogte houden van het vervolg van deze klacht.