Versoepelingen in het detentiecentrum

Versoepelingen in het detentiecentrum

Op 18 juni 2021 heeft de Minister van Rechtsbescherming, dhr. Dekker, een brief aan de regering gestuurd waarin versoepelingen van de coronamaatregelen binnen justitiële inrichtingen worden aangekondigd. Deze zijn op 21 juni 2021 ingegaan. Er zijn een aantal fases opgesteld om de maatregelen stap voor stap te versoepelen. 

In juni 2021 zijn de eerste veranderingen doorgevoerd. Vanaf dat moment hoefden personen die nieuw in detentiecentrum Rotterdam (DCR) kwamen, in plaats van 8 dagen nog maar 5 dagen in quarantaine voordat zij op hun afdeling geplaatst werden. Ook werd besloten dat bij familiebezoek een korte knuffel gegeven mocht worden als er een mondkapje werd gedragen. Binnen het DCR is dit echter niet mogelijk, omdat de volledige bezoekersruimte in tweeën wordt gedeeld door plexiglas. Hierdoor is knuffelen haast onmogelijk.

Ondertussen zouden de laatste versoepelingen zijn ingegaan, maar het is nog onduidelijk wat voor invloed deze zullen hebben op het beleid van het DCR. Er wordt namelijk voorgesteld dat vanaf 1 september de maatregelen rondom plexiglas, quarantaine bij binnenkomst en het afnemen van testen kunnen worden opgeheven als de regering besluit de maatregelen te versoepelen. De regering heeft echter besloten dat versoepelingen pas op 25 september doorgevoerd zullen worden. Tot nu toe betekent dit voor het DCR dat er nog weinig zal veranderen aan de 1,5 meter regels. Toen wij op 1 oktober een bezoek brachten aan het DCR hingen er nog altijd plexiglas schermen om eventuele besmettingen te voorkomen.

Ook wanneer de vaccinatiegraad binnen justitiële instellingen hoog genoeg is, zou dit bijdragen aan het versoepelen van de maatregelen. Binnen het DCR is er de mogelijkheid om je te laten vaccineren. Veel mensen willen dit echter niet, omdat ze bang zijn dat dit hun uitzetting vergemakkelijkt. Dit is een terechte angst, maar zij zouden hiervoor niet gestraft moeten worden door het niet verwijderen van plastic schermen tijdens een bezoekmoment.

Toch zijn er wel degelijk versoepelingen terug te zien binnen het beleid van het DCR. Zo spraken wij laatst met iemand die vertelde dat het weer mogelijk is om creatief bezig te zijn binnen het detentiecentrum. Zo is het dus weer mogelijk om zelf armbandjes te maken of t-shirts te versieren als vorm van dagbesteding.

Verdere ontwikkelingen na september binnen het DCR zullen wij nauw in de gaten houden, maar voor nu is er dus nog weinig veranderd ten opzichte van het begin van de maatregelen.