Klachten over omstandigheden in vreemdelingendetentie moeten worden behandeld door bewaringsrechters

Klachten over omstandigheden in vreemdelingendetentie moeten worden behandeld door bewaringsrechters

Galina Cornelisse heeft een artikel geschreven waarin ze de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 maart 2022 en de Nederlandse context analyseert. Klachten over disciplinaire straffen, zoals isolatie werden niet getoetst door de bewaringsrechter. Volgens bewaringsrechters moesten dezen klachten namelijk worden ingediend bij de beklagcommissie. Volgens Cornelisse maakt het Hof van Justitie duidelijk dat het niet behandelen van klachten over omstandigheden in vreemdelingendetentie niet overeenkomt met het Unierecht. Door de uitspraak van het Hof van Justitie zal de Nederlandse rechter dan ook een oordeel moeten geven over klachten die gaan over de omstandigheden in vreemdelingendetentie.

Zie: A&MR 2022-8