Mag je gedwongen worden om een PCR-test te ondergaan?

Mag je gedwongen worden om een PCR-test te ondergaan?

Hoe zit dat nou? Mag je gedwongen worden om een PCR-test te ondergaan wanneer je wordt uitgezet? Nee, dat mag niet! Mede hierdoor zijn er vanaf 2021 tot februari 2022 1.490 uitzettingsvluchten geannuleerd. Echter kan het weigeren van een PCR-test misschien niet meer in de toekomst. Er zijn plannen om een wetsvoorstel in te dienen dat dit niet meer mogelijk maakt.
In november 2021 is er een motie aangenomen waarin de regering werd gevraagd snel te onderzoeken of een gedwongen PCR-test toegepast kan worden voor een effectief terugkeerbeleid. Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt in een brief.

In de brief wordt gezegd dat het afnemen van een PCR-test belangrijk is om de mensen die terug naar het land van herkomst moeten ook daadwerkelijk uit te kunnen zetten. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kan men niet zomaar elk land inreizen zonder het laten zien van een negatieve PCR-test of een bewijs van vaccinatie. In Nederland is het niet verplicht om deze gegevens te delen. Hierdoor kunnen mensen zonder verblijfsvergunning hun uitzetting voorkomen.

Het kabinet zou hier graag verandering in willen zien en wil daarom een wet indienen voor het afnemen van een PCR-test onder dwang bij mensen die uitgezet moeten worden. Deze uitslag wordt dan gedeeld met de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). De DT&V kan vervolgens bij een negatief testresultaat een vliegticket boeken naar het land van herkomst.

De brief stelt dat er wel bepaalde voorwaarden voor het afnemen van een gedwongen PCR-test zullen zijn. Namelijk, dat 1) dit uitsluitend in het uiterste geval ingezet wordt; 2) er geen andere alternatieven zijn, zoals quarantaine of gebruik van vaccinatiegegevens; 3) het getoetst wordt door de rechter en 4) dat een arts kijkt naar of er geen persoonlijke omstandigheden zijn die het dwingen van het afnemen van de test in de weg staan. Het is nog de vraag of deze voorwaarden genoeg zullen zijn voor het kunnen afnemen van een gedwongen PCR-test. Het verplichten van een PCR-test gaat namelijk in tegen het grondrecht van onaantastbaarheid van het lichaam. Dit staat in artikel 11 Grondwet en Artikel 8 EVRM.
Daarnaast staat in de brief dat de wet de arts of hulpverlener niet zal verplichten om een gedwongen test af te nemen. Zij kunnen dit zelf bepalen. Verder zal in de wet staan dat zij bij het afnemen van de test deze moeten delen met de DT&V. Het maakt hier niet uit wat de uitslag van de test is.

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie staat absoluut niet achter dit mogelijke wetsvoorstel voor het verplicht afnemen van een PCR-test. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om zonder een verplichte PCR-test uitgezet te worden en wij hopen daarom dat er helemaal geen wetsvoorstel komt.