Overplaatsing naar beheersafdeling mag niet zonder reden: Klacht gegrond

Overplaatsing naar beheersafdeling mag niet zonder reden: Klacht gegrond

Overplaatsing naar de beheersafdeling zonder motivatie mag niet. Dit oordeelt de Raad van Strafrecht en Jeugdbescherming (RSJ) naar aanleiding van een klacht die wij indiende namens meneer B. in juni 2020. De beheersafdeling is een afdeling waarin strengere regels zijn dan in rest van het detentiecentrum. Deze uitspraak is opvallend omdat de directie een overplaatsing naar de beheersafdeling ziet als een ‘interne overplaatsing’, die niet gemotiveerd zou hoeven worden. De RSJ is het hier dus niet mee eens en vindt dat klager geïnformeerd had moeten worden over de reden waarom hij naar de beheersafdeling werd overgeplaatst en wat hij zou moeten doen om terug te kunnen keren naar een reguliere afdeling. De beheersafdeling staat bij ingeslotenen in Detentiecentrum Rotterdam bekend als de “strafafdeling”.

De klacht van meneer B. ging over een overplaatsing zonder reden naar de beheersafdeling van het detentiecentrum Rotterdam. De klacht was al eerder behandeld en ook gegrond verklaard, maar de directeur van het detentiecentrum is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Dit beroep is ongegrond verklaard wat betekent dat de klacht gegrond blijft, de overplaatsing had niet zonder motivatie mogen gebeuren.

Het is opvallend dat deze klacht wél gegrond is verklaard. Het Meldpunt heeft namelijk namens andere ingeslotenen soortgelijke klachten ingediend over een overplaatsing naar de beheersafdeling. Keer op keer werden deze klachten ongegrond verklaard omdat het zou gaan om een ‘interne overplaatsing’ en niet om een ‘straf’. Echter heeft de beheersafdeling wel degelijk strengere regels en wordt het ook als een ‘strafafdeling’ ervaren, ondanks dat het volgens de wet aan de minimale vereisten voldoet.

Het feit dat een klacht over een overplaatsing naar de beheersafdeling nu wél gegrond wordt verklaard is uitzonderlijk. Waar de directie eerst het argument gaf dat het ging om een ‘interne overplaatsing’ betekent het feit dat deze klacht gegrond is verklaard dat de beheersafdeling door de RSJ niet gezien wordt als alle andere afdelingen. Dit geeft hoop voor de toekomst.

De klacht van meneer B. is in juni 2020 ingediend bij de Commissie van Toezicht. Het is nu inmiddels 2 jaar later dat we een definitieve uitspraak hebben ontvangen. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is het niet eens met hoe lang het heeft geduurd om het beroep te behandelen. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft aangegeven dat het door drukte wat langer kan duren. Toch vindt het Meldpunt het onacceptabel dat er pas 2 jaar na indiening van de klacht een definitieve uitspraak komt. De klager heeft nu heel lang in onzekerheid moeten wachten, dit is oneerlijk.  Wel zijn we erg blij met de uiteindelijke uitspraak en hopen dat er beter gekeken wordt of overplaatsing naar de beheersafdeling werkelijk nodig is.