Nederland stopt steun vreemdelingendetentie Curaçao

Nederland stopt steun vreemdelingendetentie Curaçao

Nederland bevriest de financiële steun aan Curaçao vanwege mensenrechtenschendingen die zich al een lange tijd voordoen in Curaçao. Dat meldt Amnesty International Nederland (AIN). Volgens AIN is Nederland mede verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, omdat zij de Curaçaose regering financieel steunen. In een brief aan de Tweede Kamer meldt de staatssecretaris deze financiële steun voorlopig te stoppen.

Amnesty International Nederland (AIN) vraagt al jarenlang aandacht voor mensonwaardige situaties die zich voordoen in de Curaçaose vreemdelingendetentie. Het gaat dan om mishandeling, overbevolking, slechte hygiënische omstandigheden, gebrek aan zinvolle dagbesteding, onwettige detentie  en andere zaken. AIN schreef hierover het rapport: “Nog steeds niet veilig: Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao”.

Het is naar aanleiding van dat rapport dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer meldt om financiële steun aan Curaçao te stoppen. In 2019 stelde Nederland twee miljoen euro beschikbaar om vreemdelingendetentie in Curaçao te verbeteren. Dit was zonder resultaat, want mensenrechten werden nog steeds geschonden.

Volgens Amnesty is het feit dat de staatssecretaris financiële steun stopt, een stap in de goede richting. De staatssecretaris zegt dan ook dat Nederland en Curaçao met elkaar in gesprek zullen gaan om de situatie in de Curaçaose  vreemdelingendetentie te verbeteren en de financiële steun verder te zetten.