NJCM dient samen met andere organisaties een bijdrage in aan de voorbereidingen van het bezoek van het VN toezichthoudende Comité tegen Foltering

NJCM dient samen met andere organisaties een bijdrage in aan de voorbereidingen van het bezoek van het VN toezichthoudende Comité tegen Foltering

Het Nederlands Juristen Comité voor Mensenrechten (NJCM) heeft haar bijdrage aan de  ‘List of Issues Prior to Reporting’ ingediend bij het toezichthoudende Comité tegen Foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing. Het Comité gebruikt deze en andere bijdragen van maatschappelijke organisaties om vragen te stellen aan de Nederlandse overheid over hoe het gelijknamige VN-verdrag wordt nageleefd in Nederland. 

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie schreef mee aan deze bijdrage. Mede door ons opgesteld zijn de artikelen over het gebruik van isolatie als ordemaatregel in vreemdelingendetentie, het geboeid vervoeren van ingeslotenen naar openbare plekken zoals het ziekenhuis, het gebruik van een algehele lockdown in vreemdelingendetentie om de rust en veiligheid te laten wederkeren en over de impact die de coronamaatregelen hebben op de omstandigheden in vreemdelingendetentie. 

In november 2021 zullen de bijdragen door het Comité besproken worden, waarna de definitieve lijst vragen zal worden opgesteld waar de Nederlandse overheid op gaat reageren.

Bekijk de complete bijdrage van NJCM hier, de onderwerpen waaraan het Meldpunt heeft bijgedragen staan op pagina’s 10-15.