Overplaatsing naar beheersafdeling onterecht, oordeelt Commissie van Toezicht

Overplaatsing naar beheersafdeling onterecht, oordeelt Commissie van Toezicht

Een aantal maanden geleden belde meneer B. het Meldpunt met de klacht onterecht overgeplaatst te zijn naar de D-afdeling. Dit is een afdeling met een beheersregime. Hoewel deze voldoet aan de eisen van de Penitentiaire beginselenwet, betekent dit een vermindering van vrijheden en een beperkter dagprogramma dan op de reguliere afdelingen. Daarbij werd de klager overgeplaatst zonder op de hoogte gesteld te zijn van de reden van overplaatsing. Hij verbleef hier vier weken, waarin onbekend bleef wat de directie precies van hem wilde.

Uit de reactie van de directie kwam naar voren dat voor een interne overplaatsing geen schriftelijke mededeling vereist is, het gaat namelijk om een zogenoemde observatie-afdeling, geen straf-afdeling. Dit ondanks dat de beklagcommissie het aanbeveelt dit wel te doen, aangezien het een beperking van vrijheden betreft en de ingeslotene op de hoogte moet zijn van zijn recht om een klacht in te dienen. Dit is een situatie die vaker voorkomt en voor verwarring en stress zorgt bij de ingeslotenen. Voor de directie zelf was het in dit geval onduidelijk waarvoor de klager precies was overgeplaatst en of deze al dan niet mondeling op de hoogte zou zijn gebracht, aangezien niets over dit incident schriftelijk is vastgelegd.

We zijn blij dat de Commissie van Toezicht de klager in het gelijk heeft gesteld en de klacht gegrond heeft verklaard. De Commissie is van mening dat het besluit van overplaatsing onredelijk is geweest en onvoldoende is gemotiveerd en benadrukt dat het niet informeren van ingeslotenen in soortgelijke situaties onwenselijk is. We hopen dat de directie van het DCR hier in de toekomst zorgvuldiger mee om zal gaan.

Desondanks zijn er ook zorgen. Wanneer het concept-wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring wordt aangenomen zal het beheersregime een vast onderdeel worden van vreemdelingenbewaring, wat de directie een vrijbrief geeft nog repressiever op te treden.

Onze reactie op dit wetsvoorstel kan je hier lezen.