Rapport Amnesty International: Bewijsnood

Rapport Amnesty International: Bewijsnood

Amnesty International stelt dat de IND mensenlevens op het spel zet door te hoge eisen te stellen aan de bewijslast van een asielzoeker. 

In het rapport ‘Bewijsnood. Wanneer nationaliteit en identiteit ongeloofwaardig worden bevonden’ heeft Amnesty de verhalen van asielzoekers en vreemdelingen gedocumenteerd waarvan de nationaliteit en/of identiteit als ongeloofwaardig is beoordeeld. Wanneer asielzoekers bij hun asielprocedure niet over identificerende documenten beschikken om hun nationaliteit en identiteit aannemelijk te maken heeft dat desastreuze gevolgen. Zo wordt hun asielverzoek afgewezen, zonder dat er een inhoudelijke beoordeling van de risico’s bij terugkeer heeft plaatsgevonden.

Ook blijkt dat deze mensen vaak niet uitzetbaar zijn. Om toch een uitzetting te kunnen realiseren, kunnen ze aan verschillende ambassades gepresenteerd worden, waaronder ook de ambassade van het gestelde land van herkomst. Het is dan mogelijk dat ze naar het land van herkomst worden uitgezet zonder dat er getoetst wordt of er bescherming nodig is volgens het Vluchtelingenverdrag of het EVRM. Ook kunnen ze naar een derde land worden uitgezet.

Veel mensen van wie de nationaliteit of de identiteit niet wordt geloofd, lukt het niet om zelf Nederland te verlaten. Deze mensen komen in een vicieuze cirkel terecht. Zij leven op straat, komen in (langdurende) vreemdelingendetentie terecht, worden vrijgelaten omdat er geen zicht is op uitzetting, waarna ze vervolgens weer op straat terechtkomen. Daar leven zij in onzekerheid, zonder een vaste verblijfplaats, inkomen, opleiding of toekomstperspectief. Dit kan eindeloos voortduren en vele jaren voortslepen.