Rapport PICUM “Het voorkomen en aanpakken van kwetsbaarheid bij immigratiehandhaving”

Rapport PICUM “Het voorkomen en aanpakken van kwetsbaarheid bij immigratiehandhaving”

In maart heeft PICUM het rapport “Het voorkomen en aanpakken van kwetsbaarheid bij immigratiehandhaving” gepubliceerd, waaraan het Meldpunt Vreemdelingendetentie (Stichting LOS) een bijdrage heeft geleverd. Het is algemeen bekend dat vreemdelingendetentie ernstige gevolgen heeft voor de geestelijke gezondheid, zeker indien personen voorafgaand aan detentie al in een kwetsbare positie verkeren. PICUM heeft daarom onderzocht wat de wettelijke verplichtingen van staten zijn met betrekking tot vreemdelingendetentie en kwetsbaarheid. Uit het rapport blijkt onder meer dat Nederland geen standaardprocedure kent voor het onderzoeken of beoordelen van kwetsbaarheid. Ondanks bewijs dat geestelijke gezondheidsproblemen vaak voorkomen in vreemdelingendetentie, blijkt dat de definitie van kwetsbaarheid in de Nederlandse wetgeving geen rekening houdt met geestelijke gezondheidsproblemen, terwijl bovendien in alle onderzochte landen sprake was van een gebrek aan gepaste ondersteuning. Zo zouden de geestelijke gezondheidsproblemen vaak ‘te snel worden weggewoven’, waardoor de gezondheidstoestand nog meer verslechterd (p. 6). In het rapport zijn aanbevelingen te vinden over het voorkomen van het creëren over verergeren van situaties van kwetsbaarheid door migratiebeleid.