RSJ doordenkt vijf verschillende coronascenario’s met mogelijke maatregelen binnen detentie

RSJ doordenkt vijf verschillende coronascenario’s met mogelijke maatregelen binnen detentie

In het rapport ‘Coronascenario’s doordacht: Handreikingen voor noodzakelijke keuzes’ wordt de invloed van vijf verschillende coronascenario’s op ingeslotenen doordacht. Dit rapport is geschreven door Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Gezondheidsraad, Raad van State, Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

Bij het eerste scenario ‘verkoudheid’ zijn er relatief weinig ingrijpende gevolgen voor ingeslotenen. Zo is er nog steeds sprake van een dagprogramma en zijn er mogelijkheden voor bezoek. Wel kan een corona besmetting risico’s met zich meebrengen voor ingeslotenen. Bovendien kan personeelsuitval  invloed hebben op het dagprogramma.

Het tweede scenario ‘griep+’ heeft ingrijpendere gevolgen. Zo kunnen maatregelen zoals, mondkapjes dragen, afstand houden en bezoek ontvangen achter schermen worden ingevoerd. Bovendien kan ziekteverzuim onder personeel ervoor zorgen dat ingeslotenen meer tijd in hun cel moeten doorbrengen. Daarnaast is er minder tijd om persoonlijke zorg te bieden.

Het derde scenario ‘Externe dreiging’ brengt nog meer beperkingen met zich mee. Zo is de mogelijkheid om fysiek bezoek te ontvangen beperkt.

Tijdens het vierde scenario ‘Continue strijd’ kunnen activiteiten helemaal niet meer doorgaan of zeer beperkt.

Bij het vijfde scenario ‘worst case’ is de situatie voor ingeslotenen het heftigst. Instellingen kunnen in deze fase worden afgesloten, waardoor ingeslotenen volledig geïsoleerd raken. Bovendien kan goede zorg niet meer worden gewaarborgd vanwege personeelstekort.