advocaat

“Ze behandelen je alsof je niet langer dan 24 uur in het detentiecentrum zal verblijven”

Regelmatig krijgt het Meldpunt Vreemdelingendetentie te horen dat bellers hun verblijf in vreemdelingendetentie erger vinden dan hun verblijf in strafdetentie. Dit komt door het gebrek aan re-integratieactiviteiten en het moeilijk contact kunnen houden met de buitenwereld in vreemdelingendetentie. Ook geven…