“Ze behandelen je alsof je niet langer dan 24 uur in het detentiecentrum zal verblijven”

“Ze behandelen je alsof je niet langer dan 24 uur in het detentiecentrum zal verblijven”

Regelmatig krijgt het Meldpunt Vreemdelingendetentie te horen dat bellers hun verblijf in vreemdelingendetentie erger vinden dan hun verblijf in strafdetentie. Dit komt door het gebrek aan re-integratieactiviteiten en het moeilijk contact kunnen houden met de buitenwereld in vreemdelingendetentie. Ook geven ze aan dat ze zich emotioneel slechter voelen in vreemdelingendetentie dan in strafdetentie. Wij hebben deze maand aan twee bellers hierover doorgevraagd.

Meneer S zit momenteel in vreemdelingendetentie, maar voorheen zat hij in strafdetentie. In strafdetentie mocht meneer S twee keer in de week videobellen met zijn vrouw en kinderen, én was er een bibliotheek waar hij boeken kon lezen. Deze mogelijkheden krijgt hij niet in vreemdelingendetentie. Meneer S geeft aan dat er in vreemdelingendetentie minder activiteiten zijn om te doen, omdat er altijd een kans bestaat dat je morgen wordt uitgezet. “Ze behandelen je alsof je niet langer dan 24 uur in het detentiecentrum zal verblijven”. Daarnaast vond meneer S het erg fijn dat er re-integratieactiviteiten waren in strafdetentie, dit zijn activiteiten om een fijne terugkomst in de samenleving te bevorderen. Deze activiteiten krijgt hij niet in vreemdelingendetentie. Vreemdelingendetentie heeft namelijk als doel uitzetting naar land van herkomst en wil dus geen re-integratie in de Nederlandse samenleving bevorderen. 

Ook meneer H ervaarde vreemdelingendetentie als erger dan strafdetentie, maar dan op het gebied van emotioneel welzijn. Momenteel zit meneer H in strafdetentie, maar voorheen zat hij in vreemdelingendetentie. Hij voelde zich emotioneel slechter in vreemdelingendetentie. Dit komt volgens hem door de onzekerheid waarin ingeslotenen leven. “In vreemdelingendetentie weet je niet hoe lang je er zit en ben je bang uitgezet te worden”. Dit kan leiden tot veel stress en negatieve emoties, zo vertelt meneer H. Dit is in tegenstelling tot strafdetentie, daar weet men tenminste waarom je er zit en hoe lang je zit waardoor je niet in deze onzekerheid en negatieve energie hoeven zitten. 

Het Meldpunt vindt het erg om aan te horen dat vreemdelingendetentie als erger ervaren wordt dan strafdetentie. Vreemdelingendetentie hoort niet als een straf ervaren te worden. Ingeslotenen zitten er enkel wegens een bestuursrechtelijke maatregel. Het is daarom onacceptabel dat deze ervaring voor hun erger is dan strafrechtelijke detentie.