Verkiezingsprogramma’s 2021: VVD, PvdA, CDA, SGP, GroenLinks en PvdD

Verkiezingsprogramma’s 2021: VVD, PvdA, CDA, SGP, GroenLinks en PvdD

De afgelopen maand hebben een aantal politieke partijen hun standpunten in het (concept-)verkiezingsprogramma voor 2021-2025 gepubliceerd. In de nieuwsbrief van september (link) benoemden wij reeds de programma’s van SP en D66. Zie hieronder een overzicht van een aantal relevante standpunten ingenomen door de VVD, PvdA, CDA, SGP, GroenLinks en de PvdD. 

De VVD heeft de afgelopen jaren al ingezet op meer gedwongen vertrek en het verruimen en intensiveren van vreemdelingenbewaring. De VVD wil de komende jaren opnieuw inzetten op het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland.

De PvdA benoemt in hun verkiezingsprogramma’s niet specifiek iets over vreemdelingenbewaring. Wel willen zij de komende jaren gaan inzetten op een effectief terugkeerbeleid. Ook het CDA wilt inzetten op een effectiever terugkeerbeleid aan de hand van het ‘more for more-principe’. Dit houdt in dat landen die meewerken aan de terugkeer van hun onderdanen meer en betere samenwerking, hulp en handel krijgen. Ook de SGP stelt dat het beoordelen van asielverzoeken sneller en efficiënter moet verlopen voor een beter functionerende terugkeer- en vertrekregeling.

Ook GroenLinks heeft in hun verkiezingsprogramma niets opgenomen over vreemdelingendetentie. Wel benadrukken zij dat uitzettingen humaan moeten verlopen, en dat het maken van afspraken met de herkomstlanden over terugkeer hierbij belangrijk is.

De PvdD wil graag inzetten het vergroten van aandacht voor psychische hulp en het verminderen van verveling en uitzichtloosheid in asielzoekerscentra. Helaas noemen ze hierbij niet de situatie in vreemdelingenbewaring.