Weblog door de voorzitter van de RSJ over klachten

Weblog door de voorzitter van de RSJ over klachten

Op 24 november heeft de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad voor  Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), Eric Bakker, een weblog geschreven over het voorkomen van klachten in DJI.

Eric Bakker heeft gemerkt dat het aantal klachten dit jaar met 15 procent is toegenomen, onder meer als gevolg van de coronacrisis. Wij, van het Meldpunt, ondersteunen de afgelopen maanden dan ook veel klagers met een klacht die zich richt op de genomen coronamaatregelen in Detentiecentrum Rotterdam (DCR), of juist het gebrek hieraan.

Om de stapel aan klachten weg te werken wil de RSJ hun secretariaat uitbreiden en snel nieuwe medewerkers opleiden om hierbij te helpen. Verder geeft Bakker het advies om eerder het gesprek aan te gaan met gedetineerden om de zaken (bijvoorbeeld over de coronamaatregelen) uit te leggen, om zo te voorkomen dat er klachten ingediend worden. Zeker bij mensen die niet goed Nederlands spreken kan het helpen om het nog eens rustig uit te leggen. Bakker benadrukt wel dat gedetineerden uiteraard het recht hebben om een klacht in te dienen. Dit kan aantonen dat er iets niet goed gaat in een inrichting en het kan dienen als uitlaatklep.