Zaak tegen Frontex voor onrechtmatige uitzetting

Zaak tegen Frontex voor onrechtmatige uitzetting

In september 2021 is er een zaak bij het Hof van Justitie aangespannen nadat een Syrisch  gezin in 2016 onrechtmatig is uitgezet. Aan het gezin werd medegedeeld dat zij zouden worden uitgezet naar Griekenland. Toen zij echter eenmaal het vliegtuig uitstapten, bleken zij naar Turkije gebracht te zijn. Daarnaast heeft  het gezin geen asielprocedure gekregen in Nederland  en werd er geen terugkeerbesluit genomen. Hierom is de uitzetting van deze familie in strijd met het EU-recht. 

Naar aanleiding hiervan is er een zaak bij het Hof van Justitie aangespannen tegen Frontex. Dit is een EU-agentschap dat de EU-lidstaten ondersteunt bij de bewaking van de buitengrenzen. Frontex werkt dus samen met EU-lidstaten, in dit geval met Griekenland. Frontex-medewerkers hebben het Syrische gezin begeleid tijdens hun uitzetting en waren ook aanwezig tijdens de vlucht. Voorafgaand aan zo’n missie moet Frontex een risicoanalyse maken, waarin risico’s op mensenrechtenschendingen in kaart worden gebracht om dit risico vervolgens te minimaliseren.

Toch was het in 2016 bekend dat het Griekse asielsysteem overbelast was en daardoor niet goed functioneerde. Ook had de EU-Ombudsman al voor deze uitzetting een rapport uitgebracht waarin zij waarschuwde voor de risico’s bij terugkeermissies. Frontex bleek na de uitzetting de documentatie over genomen maatregelen voor de zorgvuldigheidsverplichting niet aan te kunnen tonen. Op basis hiervan is er een zaak aangespannen tegen het agentschap bij het Hof van Justitie om Frontex, en dus niet de EU-lidstaat Griekenland, aansprakelijk te stellen.

Voor ongedocumenteerden is het vaak bijna onmogelijk om tegen een onrechtmatige uitzetting een zaak aan te spannen.Vaak komt dit door gebrek aan bewijs vanuit de ongedocumenteerde personen. Nu er wel een zaak is aangespannen tegen een machtige instantie als Frontex kan dit positieve gevolgen hebben op het terugkeerbeleid. Wij houden de zaak dan ook nauw in de gaten.