Een langdurig klachtproces

Een langdurig klachtproces

Meneer A is zo iemand voor wie de volledige afhandeling van zijn klacht bijzonder lang heeft geduurd. Begin 2019 hebben wij nauw contact met hem gehad. Op 19 januari hebben wij hem ondersteund bij het indienen van een klacht tegen de oplegging van een isolatiemaatregel voor de duur van 10 dagen, na een discussie die als verbale agressie is opgevat door het betrokken personeel. De klacht werd uiteindelijk op 27 mei 2019 door de Commissie van Toezicht op het punt van de duur gegrond verklaard, dus meneer A. had eerder uit isolatie gehaald moeten worden, omdat zijn gedrag al heel snel verbeterd was. De beslistermijn van de beklagcommissie is vier weken, dus daar is de Commissie in dit geval veertien weken overheen gegaan. De Nationale Ombudsman constateerde in het rapport van 2020 dat deze termijn helaas geregeld wordt overschreden, zoals wij als Meldpunt ook moeten vaststellen. Dit komt volgens de Ombudsman en andere organisaties die zich hierover hebben uitgelaten niet ten goede aan de rechtszekerheid van de ingeslotenen. 

Met deze beslissing is het proces helaas nog niet ten einde. De directie van detentiecentrum Rotterdam is hiertegen in beroep gegaan bij de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), die al langere tijd kampt met achterstanden in de behandeling van beroepszaken. Ruim 14 maanden later, op 17 augustus 2020, is het beroep ongegrond verklaard en werd dus bevestigd dat de isolatieplaatsing te lang was geweest. Nog steeds kon meneer A. echter niet de tegemoetkoming ontvangen, 10 euro per dag dat hij onterecht in isolatie verbleef. Het heeft tot 28 december 2020 geduurd voor dit door de Commissie van Toezicht is verwerkt en meneer H. zijn compensatie toegewezen heeft gekregen. Bijna een maand later was het geld eindelijk op zijn rekening gestort, nadat het Meldpunt hiervoor had bemiddeld bij detentiecentrum Rotterdam.