Ingeslotenen moeten vaak langer wachten op uitspraak in hun beroepszaak door aanzienlijke achterstanden bij de RSJ

Ingeslotenen moeten vaak langer wachten op uitspraak in hun beroepszaak door aanzienlijke achterstanden bij de RSJ

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) kampt al enige tijd met achterstanden bij de behandeling van beroepszaken. Dat gaat dus ook over beroepen die mensen in vreemdelingendetentie hebben ingesteld naar aanleiding van een klacht. Door een toename van het aantal ingediende beroepszaken loopt deze achterstand alleen maar verder op. Dit heeft als gevolg dat ingeslotenen steeds vaker lang moeten wachten op een uitspraak in hun beroepszaak. De RSJ is sinds medio 2020 wel gestart met het verkorten van de procedure bij zaken die hiervoor geschikt zijn en met het aannemen van meer personeel. Door de forse stijging van het aantal zaken heeft dit tot dusver nog niet geleid tot minder grote achterstanden, geeft de RSJ zelf ook aan in een bericht op 22 december.

Een groot probleem in onze ogen was dat de RSJ-zittingen vijf maanden lang niet hebben plaatsgevonden vanwege de getroffen coronamaatregelen in gevangenissen en detentiecentra. Slechts een klein aantal instellingen bood aan de RSJ de mogelijkheid om sinds beroepszittingen te houden op hun locatie. Waar de Commissie van Toezicht (CvT) als sinds juni beklagzittingen organiseert via Skype, gaf de RSJ in december aan dat zij pas in januari zouden gaan kijken naar manieren om de zittingen via videobellen te laten plaatsvinden. Veel te laat wat ons betreft, zeker als je bedenkt dat de rest van het land al sinds april vorig jaar thuiswerk oplossingen heeft gevonden.

Van de beroepszaken waarbij het Meldpunt Vreemdelingendetentie betrokken is staan er op dit moment nog 21 open, waaronder nog drie die al in 2019 zijn ingediend (de andere vorig jaar). Wij hopen van harte dat in 2021 de achterstanden bij de RSJ verkleind of helemaal weggewerkt zullen worden, en ingeslotenen veel minder lang op een uitspraak in hun zaak hoeven wachten.