Meneer B. ontvangt een schadevergoeding nadat zijn luchtrecht geschonden is

Meneer B. ontvangt een schadevergoeding nadat zijn luchtrecht geschonden is

In januari is meneer B. overgeplaatst naar een afdeling in het detentiecentrum waar het beheersregime geldt. Na deze overplaatsing is hij twee dagen niet in de gelegenheid gesteld tot luchten. Ingeslotenen in Detentiecentrum Rotterdam (DCR) en reguliere gevangenissen moeten dagelijks minimaal één uur in de buitenlucht kunnen zijn, dat is een fundamenteel recht. Vóór corona was het vaak de hele dag door mogelijk om de binnenplaats op te gaan. Nu is dat al heel lang voor iedereen beperkt tot één uur. Dat uur is in deze tijd uiteraard extra belangrijk voor de mentale en fysieke gesteldheid van de ingeslotenen.

Wij hebben meneer dan ook ondersteund bij het indienen van een klacht hierover. In april organiseerde de Commissie van Toezicht van het detentiecentrum een zitting over deze klacht, en wij waren daar bij om het standpunt van meneer B. te vertegenwoordigen. De directie van DCR heeft tijdens die zitting erkend dat meneer twee dagen niet heeft mogen luchten en dat zijn luchtrecht daardoor geschonden is. Vanwege de coronamaatregelen zijn de luchttijden per afdeling beperkt. De directie gaf aan dat meneer waarschijnlijk tussen wal en schip gevallen is, en dat het lastig was om zijn uurtje luchten nog te realiseren buiten de luchttijden om. Wij zijn blij dat meneer B. hiervoor een tegemoetkoming zal ontvangen, maar we betreuren de situatie en hopen dat men in DCR alles eraan zal doen om dit in de toekomst te voorkomen.