Minder dan de helft van de mensen in vreemdelingendetentie wordt uiteindelijk uitgezet

Minder dan de helft van de mensen in vreemdelingendetentie wordt uiteindelijk uitgezet

Uit de maandelijkse cijfers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) blijkt dat er tot oktober 7700 ongedocumenteerden zijn vertrokken uit Nederland, waarvan 1840 vanuit vreemdelingendetentie. De DT&V maakt een onderscheid tussen zelfstandig vertrek, gedwongen vertrek, en zelfstandig vertrek zonder toezicht. Bij een zelfstandig vertrek zonder toezicht worden ingeslotenen uit detentie vrijgelaten en moeten zij Nederland zelfstandig verlaten. Men kan niet nagaan of deze personen werkelijk Nederland hebben verlaten. Toch wordt deze categorie opgenomen in de vertrekcijfers. Dit geeft een vertekend beeld. In realiteit kunnen we maar spreken van 2970 ongedocumenteerden die tot nu toe zijn vertrokken uit Nederland, waarvan 1250 vanuit vreemdelingendetentie. Het gaat dus om 49% (1250 van 2550 ingeslotenen) van de ingeslotenen die aantoonbaar Nederland verlaten vanuit vreemdelingendetentie.

Figuur 1: Aantal vertrokken ongedocumenteerden vanuit vreemdelingendetentie. (Bron: DT&V)

Daarnaast rapporteert de DT&V andere cijfers over vertrek. Deze cijfers zijn niet allemaal specifiek voor vreemdelingendetentie. Meldpunt Vreemdelingendetentie zal een WOB-verzoek indienen bij de DT&V om specifieke cijfers over vertrek en vreemdelingendetentie te krijgen.