detentie

Geen plek voor racisme en discriminatie in detentie

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming wil racisme en discriminatie in detentie voorkomen. Dit is bekend gemaakt in hun adviesprogramma voor 2022. Het programma beschrijft alle thema’s waarover de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming advies zal geven. In het voorjaar van 2022…

Minder dan de helft van de mensen in vreemdelingendetentie wordt uiteindelijk uitgezet

Uit de maandelijkse cijfers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) blijkt dat er tot oktober 7700 ongedocumenteerden zijn vertrokken uit Nederland, waarvan 1840 vanuit vreemdelingendetentie. De DT&V maakt een onderscheid tussen zelfstandig vertrek, gedwongen vertrek, en zelfstandig vertrek zonder toezicht. Bij…

Podcast de Prisonshow met het Meldpunt Vreemdelingendetentie

Deze maand heeft Meldpunt Vreemdelingendetentie het genoegen gehad om deel te nemen aan de podcast “de Prisonshow”. In aflevering 118 schetst  Revijara Oosterhuis, coördinator van het Meldpunt Vreemdelingendetentie, wat vreemdelingendetentie is en op welke manier dit in Nederland wordt georganiseerd. Ze vertelt…