Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Onderzoek ACVZ concludeert: vreemdelingenbewaring is nauwelijks effectief

‘Bewaring is niet de oplossing voor de terugkeerproblematiek’, zo luidt de eerste zin van het rapport Samen werken aan terugkeer: advies over effectiviteit en zorgvuldigheid van vreemdelingenbewaring van de Adviescommissie van Vreemdelingenzaken. In het rapport wordt geconcludeerd dat het laten terugkeren van…

Plan van aanpak onderzoek naar effectiviteit van vreemdelingendetentie uitgevoerd door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

De staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft op 2 april 2020 aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) gevraagd om advies uit te brengen over de effectiviteit van vreemdelingenbewaring. Het advies zou ten eerste moeten zien op de kwaliteit van…