Duidelijkheid over uitzetting van Marokkanen en geweldsincidenten in vreemdelingenbewaring

Duidelijkheid over uitzetting van Marokkanen en geweldsincidenten in vreemdelingenbewaring

Afgelopen maand is een brief verschenen met antwoorden op de vragen die de commissie van Justitie en Veiligheid had, na bekendmaking van de begrotingsstaten. De brief gaat in op de invloed van de coronapandemie op de uitzetting naar Marokko en andere landen. De brief gaat ook in op de geweldsincidenten die zich dit jaar hebben voorgedaan.

De begrotingsstaten bevat informatie over de geschatte inkomsten en uitgaven van, in dit geval, het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vragen die gesteld zijn, gaan over uiteenlopende thema’s, waaronder ongedocumenteerden. Een aantal interessante zaken op het gebied van uitzetting en vreemdelingendetentie zijn besproken.

In de antwoorden wordt ingegaan op de invloed van de coronapandemie op de uitzetting van Marokkanen. Dit jaar zijn tot en met september 90 Marokkanen gedwongen, waarvan er 80 in vreemdelingenbewaring zaten, uitgezet, waarschijnlijk op basis van hun Dublin. Sinds april 2021 worden namelijk geen Marokkanen meer uitgezet naar Marokko zelf, doordat de overheid niet meewerkt aan uitzettingen. Naast Marokko worden in de brief meerdere landen genoemd, waar op dit moment geen samenwerking mee is, namelijk Ethiopië, Irak, Iran, Somalië en, zoals we vorige maand in de nieuwsbrief hebben vermeld, Senegal. De cijfers van 2020 zijn hier terug te lezen.

Naast de uitzettingen, zijn er vragen gesteld over geweldsincidenten. In 2021 hebben zich tot en met augustus ongeveer 60 geweldsincidenten voorgedaan in de detentiecentra Rotterdam, Zeist en Schiphol. In de meeste gevallen ging het om fysiek geweld tussen ingeslotenen onderling. In de rest van de incidenten was er sprake van fysiek geweld tegen het personeel. In alle gevallen werden deze ingeslotenen in isolatie geplaatst. Wij hebben dit jaar twee klachten behandeld over isolatie plaatsing door geweld. In beide gevallen hadden de ingeslotenen echter geen geweld gepleegd. Wij zijn daarom benieuwd wat geweld is volgens het detentiecentrum en hoe dit wordt geregistreerd.